Samtalsterapi och Psykoterapi på Södermalm i Stockholm vid ångest

Gudrun Lindroth

Ångest / Panikångest:

Att plötsligt få en stark ångest utan att förstå sig på orsaken till den brukar ofta leda till osäkerhet och undvikande av olika situationer som förknippas med ångesten.

Detta kan stoppa upp och till och med hindra livet.

I terapi kan människor med hjälp av en psykoterapeut lära sig att förstå sig på ångesten, göra den begriplig, vilket förhoppningsvis leder till att göra den lättare att hantera.

När man utsätts för t ex en bilolycka och känner ångest över att åka bil en tid framöver, är detta en realistisk känsla som svar på en svår upplevelse.

Det är också lätt att adressera orsaken, vilket ofta gör att ångesten känns mer hanterbar.

Ibland kan man behöva hjälp ändå med den typen av ångest (ofta med hjälp av KBT-tekniker, fobi-träning), men vanligtvis klarar vi av att hantera den känslan av ångest eftersom vi vet orsaken: ”Jag har ångest för att åka bil eftersom jag har varit med om en bilolycka”.

Men ibland kan människor känna ångest av mer svårförklarliga skäl och det är oftare denna typ av ångest som jag möter i psykoterapier.

Under senare år har jag lärt mig att EMDR-terapi vid sidan om vanlig psykoterapi ofta kan hjälpa människor som känner ångest.

Gudrun Lindroth - Terapi Stockholm - gudrunlindroth@hotmail.com - 0706 25 88 45