Psykolog och Psykoterapeut på Södermalm i Stockholm

Gudrun Lindroth

depression:

Det är begripligt att vi människor känner oss nedstämda och ledsna som reaktion på svåra händelser. Vi kan också känna oss nedstämda trots att det inte finns några yttre orsaker.

Ibland förstår vi oss på vad det är som gör oss ledsna och nedstämda, men ibland inte. Om denna nedstämdhet tar över stora delar av livet och inte läks av tiden kanske man kan man säga att ledsenheten har blivit en depression.

Ibland kan människor vara så deprimerade att de inte kan känna någon glädje över att leva och en del människor försöker då att ta sitt liv.

Forskning visar att psykoterapi oftast hjälper vid lätta eller medelsvåra depressioner, medan svåra depressioner ofta kräver en kombination av medicinering och psykoterapi.

Depression är idag en av våra vanligaste folksjukdomar.

Orsaken till den markanta ökningen av depressioner i västvärlden är omtvistad, men jag tror att vårt samhällstempo och vår relativa oförmåga att ta hand om svåra känslor idag måste finnas med i en trovärdig förklaringsmodell om depression.

Gudrun Lindroth - Leg. Psykolog i Stockholm - gudrunlindroth@hotmail.com - 0706 25 88 45