Legitimerad Psykolog och Psykoterapeut på Södermalm i Stockholm

Gudrun Lindroth

Jag arbetade i tiotalet år som

psykolog

inom socialförvaltningen i Stockholm, först i Tensta-Rinkeby och sedan i den centrala psykologgruppen i Stockholm.

Under ett par år arbetade jag sedan som psykolog inom landstinget i Hässelby-Vällingbys psykiatriska mottagning.

Efter detta har jag i ungefär 20 år arbetat som privatpraktiserande

psykoterapeut

och handledare.

Jag har arbetat mycket med patienter från landstinget men även med patienter som sökt mig privat.

Större utbildningar:

- Legitimerad Psykolog- Legitimerad Psykoterapeut

- Handledarutbildning

- EMDR-utbildning

- Jag har även haft egen handledning parallellt med mitt arbete

Gudrun Lindroth - Leg. Psykolog - gudrunlindroth@hotmail.com - 0706 25 88 45