Samtalsterapi och Psykoterapi på Södermalm i Stockholm vid ilska och irritation

Gudrun Lindroth

ILSKA / IRRITATION:

Att bli arg som svar på kränkningar eller hånfullhet är naturligt. Problem med känslan ilska kan antingen vara att den för vissa är svår att släppa fram över huvudtaget eller också att det enbart är ilska som släpps fram och detta kanske på bekostnad av andra känslor.

Jag har mött människor med båda dessa problem.

Ilska ses ofta som något negativt och kanske barnsligt, medan irritation ses som en något mer mogen känsla.

Jag menar att irritationen alltid kommer från känslan ilska och att det kan vara bra och viktigt att tydliggöra detta i en terapi.

Att lära sig förstå vad känslan ilska vill säga och lära oss att hantera och att agera ut ilskan på ”rätt ställe” tror jag är mycket viktigt ur hälsosynpunkt, både för vår psykiska och fysiska hälsa.

Sök Psykoterapi i Stockholm

Gudrun Lindroth - Leg. Psykolog - gudrunlindroth@hotmail.com - 0706 25 88 45