Din Psykolog & Psykoterapeut på Södermalm – Psykoterapi och Samtalsterapi i Stockholm

Gudrun Lindroth

Sedan jag började arbeta som

psykolog och psykoterapeut i Stockholm

har mötet med patienten blivit det som intresserar mig mest i yrket. Jag är nyfiken och hoppfull när jag möter en ny patient.Jag har arbetat med familjer och grupper, men har med åren arbetat mest med individualpsykoterapi och handledning. Jag har lång erfarenhet av att behandla kvinnor och kvinnors problem, men under senare år har mäns problem i livet kommit att intressera mig mycket. Idag behandlar jag ungefär lika många män som kvinnor i

psykoterapi och samtalsterapi på Södermalm i Stockholm.

Jag har en psykodynamisk grundutbildning, men använder mig även av kognitiva tekniker i arbetet. Mötet med patienten blir helt vägledande för psykoterapin. Under de senaste åren har jag även arbetat med EMDR-terapi, som förenklat kan sägas vara en metod för att behandla trauman.

Behandlingstiden i psykoterapi varierar, ibland pågår en terapi i några månader och ibland i flera år, allt efter den enskildes behov.

Psykolog och Psykoterapeut på Södermalm i Stockholm

Om du eller någon i din omgivning är i behov av en erfaren psykolog eller psykoterapeut är ni välkomna att kontakta mig på någon av mina mottagningar på Södermalm eller i Vasastan i Stockholm.

Gudrun Lindroth - Leg. Psykolog - gudrunlindroth@hotmail.com - 0706 25 88 45 - Länkar