Samtalsterapi & Psykoterapi på Södermalm i Stockholm

Gudrun Lindroth

Livskris:

Du kan hamna i en eller flera situationer i livet som gör att du känner dig helt hjälplös. Dina erfarenheter av att hantera svårigheter räcker inte/fungerar inte för tillfället.

En kris kan t ex bero på att en närstående avlider, en separation, förlust av jobb och/eller framtidsutsikter, en olycka eller att bli utsatt för våldtäkt eller misshandel.

En svår kris kan påverka människor både på kort och lång sikt och fungerandet i t ex relationer, socialt och på arbetet kan försämras.

Det hjälper med samtalsterapi

Om du inte klarar av att ta dig ur krisen själv eller med hjälp av människor omkring dig så är det viktigt att du får hjälp så snart som möjligt. Samtalsterapi kan vara ett medel som hjälper just dig.

Min erfarenhet är att samtal och psykoterapi hjälper patienter att orka hantera, bearbeta och gå vidare från krisen. Varmt välkommen till mig i Stockholm.

Gudrun Lindroth - Leg. Psykolog - gudrunlindroth@hotmail.com - 0706 25 88 45