Psykolog och Psykoterapeut på Södermalm i Stockholm vid Relationsproblem

Gudrun Lindroth

SVÅRT MED NÄRHET:

Att ha problem i nära relationer, särskilt som svar på svåra erfarenheter och omständigheter, är inte konstigt.

Min erfarenhet är att nära relationer kan ta mycket tid och kraft. Många par får hjälp av att gå tillsammans i en

parterapi

och möta en erfaren terapeut som kan hjälpa till att få syn på t ex dolda mönster i en relation.

Man kan även arbeta med sin förmåga att kunna relatera och kunna leva i relationer i en individualterapi.

En del människor har svårt i många/alla nära relationer och väljer då ofta att isolera sig, med svår ensamhet som följd.

De som har sådana svårigheter tar det ofta lite längre tid att hjälpa, enligt min erfarenhet. Relationen mellan terapeut och patient är vid sådana svårigheter än mer viktig än vid annan problematik.

Gudrun Lindroth - Leg. Psykolog - gudrunlindroth@hotmail.com - 0706 25 88 45