Psykolog och Psykoterapeut på Södermalm i Stockholm

Gudrun Lindroth

sorg/separation:

Sorg är en naturlig mänsklig erfarenhet. Att en närstående avlider innebär bland mycket annat att livet blir omkullkastat.

Att separera från en närstående kan vara en lika smärtsam upplevelse som när någon närstående dör.

Min erfarenhet är att många människor i sorgen/separationen känner sig ointresserade av mycket han/hon tyckt varit intressant och viktigt innan, avstängda känslomässigt från det vardagliga livet och många berättar också om en känsla av kroppslig tyngd.

Mitt i sorgen finns också ofta en känsla av närvaro.

Det här är alla vanliga reaktioner på sorg/separation och något som ingår i ett människoliv. Detta är naturliga erfarenheter och känslor och de innebär inte nödvändigtvis att vi behöver hjälp från en terapeut.

Men ibland kan sorgen eller separationen kännas så starkt, och påverka under så lång tid, att man kan behöva hjälp och i sådana fall kan en psykoterapi behövas för att hjälpa en människas liv att bli uthärdligt igen.

Legitimerad Psykoterapeut

Gudrun Lindroth - Leg. Psykolog - gudrunlindroth@hotmail.com - 0706 25 88 45