Samtalsterapi i Stockholm

Gudrun Lindroth

Vanliga orsaker till att söka terapi

Min erfarenhet efter tjugo års privatpraktiserande familjerådgiving och terapi i Stockholm är att det antingen handlar om svåra eller ohanterliga känslor i nära relationer som får människor att söka psykoterapi hos mig. Jag jobbar mest med individualterapi men även med parrådgivning och

samtalsterapi i form av familjerådgivning i Stockholm.

Gemensamt för både individuell psykoterapi och parrådgivning är att arbetet med relationer och känslor finns i förgrunden. Människor som söker terapi kan också ha haft problem ända sedan barndomen och behöver då ofta en längre tids behandling. Exempel på svåra känslor och problem i relationer jag möts av:

Gudrun Lindroth - Familjerådgivning och samtalsterapi i Stockholm - gudrunlindroth@hotmail.com - 0706 25 88 45